Füzyon OSGB
Füzyon OSGB

İş Yeri Hekimliği

Füzyon Ortak Sağlık Güvenlik Birimi bünyesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sertifikasına sahip, deneyimli iş yeri hekimleri barındırmaktadır. İşyeri hekimlerimiz iş yeri personellerinin güvenli ve sağlıklı bir ortamda daha verimli ve sağlıklı çalışmaları için birçok hizmet vermektedir.

Bu hizmetlerden bazıları ; çalışılan ortamda periyodik incelemeler ve risk değerlendirmesi yapmak, iş güvenliği ve sağlığının çok daha iyi ve verimli yönetilmesi için işyerine has bir sistem geliştirmektir. Bu sistem sayesinde gerek çalışanlara gerek iş yeri sahibine faydalı tavsiyelerde bulunmak iş yeri hekiminin başlıca görevlerinden biridir. Bu tavsiyeler aynı zamanda gerekli eğitimlerle de desteklenmektedir. Eğitimlerin başlıca konusu hiç kuşkusuz sağlık ve riskler konusunda yüksek bilinç kazandırma amacı gütmektedir.

Bununla beraber iş yeri hekimlerimiz İş sağlığı ve güvenliği kurulu katılımı gerçekleştirerek çalışma alanın gözetimini sağlar. Bu gözetim çalışan personelin sağlık tetkikleri ve gözetimini kapsamaktadır. Bu konuyla alakalı danışmanlık verir ve geliştirdiği sistemin uygulanabilirliğini denetler. Koruyucu donanımlar, çalışılan alanın hijyeni, ergonomi danışmanlık verdiği başlıca konulardandır.

Öte yandan çalışma planını iş güvenliği uzmanı ile istişare ederek gerekli kayıtları yapmak ve kaydetmek, periyodik değerlendirme raporu hazırlamak, bu raporu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletmek görevlerini de üstlenir.

İş yeri hekimi çalışanların periyodik sağlık muayenelerini, işe giriş ve sağlık gözetimlerini yapar ve söz konusu iş yerinde bunları korur.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında İş yeri hekimi personel tarafından ortak kullanılan yemekhane, soyunma odaları, tuvalet vb gibi yerlerin temizliği konusunda denetimde bulunur. Psikolojik ve iş yerinde olası riskleri en aza indirir , bunun için bahsi geçen faktörleri belirler. Mesleki hastalıkların olasılığını her zaman denetler.

İşe devamsızlıkları, iş yerinde olumsuz sağlık koşullarını bildirir. İşe devamsızlık eden kişinin tekrar işe dönmesi halinde personel üzerinde muayene gerçekleştirir. Bu muayene sayesinde eski işimde çalışmaya uygun olup olmadığını müşahede eder. Personel eskiişine uygun değil ise uygun başka bir işe yönlendirilmesini sağlar.

Kronik rahatsızlıklar, mesleki hastalık şüphesi taşıyanlar risk grubu dahilinde olanlar, iş kazasına maruz kalmış olan personeli yönetime bildirerek bu personelin kendilerine daha uygun birimlere atanmasını tavsiye eder.