Füzyon OSGB
Füzyon OSGB

İş Güvenliği Uzmanı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI BULUNDURMAK NEDEN ZORUNLUDUR?

İş güvenliği uzmanı bulundurmak kanunlaştırılmıştır. (İş Kanunu, İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu),Can ve mal kaybını önlemek, güvenliği yüksek düzeyde tutmak, çalışılan alanın risk analizlerini yaparak çalışma ortamının personel için en uygun düzeye yükseltmek İş güvenliği uzmanının görevleri içerisindedir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI : A, B VE C sınıfı uzmanlardan oluşan İş güvenliği uzmanlarının bu dereceleri ne ifade eder? C sınıfı İş güvenliği uzmanı az tehlikeli kategorisine giren iş yerlerinde faaliyet gösterir. Bununla beraber B sınıfı uzman tehlikeli iş yerlerinde hizmet verirken A sınıfı uzman çok tehlikeli iş yerlerinde çalışır. Firmalar arz ettikleri tehlike seviyelerine göre bu uzmanlarla çalışmak zorundadırlar.

İş yeri uzmanları olası kazaları, meslek hastalıklarını analiz eder ve çalışan personelin çalışma sahalarında daha güvenli bir şekilde çalışmaları için gerekli tedbirleri tespit eder ve uygular.

Meydana gelen kazalar, mesleki hastalıklar gibi olayların sebepleri İş güvenliği uzmanı tarafından incelenir, tekrar aynı durumların oluşmaması için gerekli tedbirler hususunda iş yeri sahibine tavsiyelerde bulunur. Bu tavsiyeler personele ve iş yeri teçhizatlarına gelecek olası tehditlerin ortaya çıkarılması , kaza riski taşıyan faktörlerin incelenip gerekli çalışmaların yerine getirilmesi için iş yeri sahibine tavsiyelerde bulunmasıyla yapılır.