Füzyon OSGB
Füzyon OSGB

Patlamadan Korunma Dökümanları

Patlamadan Korunma Dökümanları ATEX DİREKTİFİ 1999/92/EC (ATEX 137) ( TS EN 60079-10-1:2009 :2011 ) ve mevzuat uyarınca yerine getirilir.

Patlamadan Korunma Dokümanı Hazırlanması 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ‘nun 30. Maddesine istinaden 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe giren Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmeliğinin 10. Maddesine göre zorunludur.